Διεύθυνση:
Παπάφη 82, Θεσσαλονίκη 54453

Τηλέφωνο: 2310 938 502

 Φαξ: 2310 902 509

 Email: info@hmthermansi.gr